Jeśli jesteś Absolwentem WSZiF - możesz wiele zyskać, zapisując się na:

Absolwentom WSZiF, podobnie jak absolwentom WSB przysługuje:

 • Zwolnienie z opłaty wpisowej
  Absolwenci WSB i WSZiF są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia II stopnia w WSB we Wrocławiu.
 • Niższe czesne
  Absolwentom studiów licencjackich WSB i WSZiF Uczelnia proponuje niższe czesne przez cały okres studiów.

Szczegóły pod adresem: www.wsb.pl/wroclaw

Stowarzyszenie absolwentów

Od roku akademickiego 1999/2000 przy WSB we Wrocławiu działa Stowarzyszenie Absolwentów. Jego celem jest zapewnienie warunków do koleżeńskiej i biznesowej integracji Absolwentów, ich dalszego rozwoju zawodowego oraz utrzymywania trwałych więzi z Uczelnią. Zapraszamy absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów do przystąpienia do Stowarzyszenia!

Członkowie Stowarzyszenia absolwentów WSB we Wrocławiu zyskują:

 • wsparcie Biura Karier
 • możliwość udziału w specjalnie dla członków Stowarzyszenia organizowanych wykładach, szkoleniach, spotkaniach towarzyskich
 • kontakt z pracownikami merytorycznymi Uczelni
 • pełną informację o rozwoju i ofercie Uczelni
 • koleżeńskie i biznesowe kontakty z innymi absolwentami WSB we Wrocławiu

Stowarzyszenie Absolwentów

Kontakt:
Budynek A, pokój 011
e-mail: stowarzyszenie@wsb.wroclaw.pl
tel. 71 376 23 77