Historia Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu została założona w 1995 roku i była najstarszą uczelnią niepubliczną we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Podstawą prawną funkcjonowania szkoły był wpis do Rejestru Uczelni Niepaństwowych MENiS z 13 czerwca 1995 roku. Założycielem Uczelni był wrocławski biznesmen Adam Borberg, a Rektorem – dr Grażyna Berentowicz-Sobczak.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów posiadała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Politologia oraz Filologia Angielska, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Uczelnia prowadziła również studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Uczelnia dysponowała trzema budynkami dydaktycznymi, zlokalizowanymi w centrum Wrocławia: przy ul. Łąkowej, ul. Sieradzkiej i ul. Pabianickiej.

W marcu 2012 roku założyciel Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów podjął decyzję o połączeniu Uczelni z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. 1 października 2012 roku WSZiF przestała istnieć jako samodzielny podmiot edukacyjny i stała się częścią WSB we Wrocławiu. Blisko 1500 byłych studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów kontynuuje naukę w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Połączona Uczelnia, kształcąca ponad 15 tysięcy studentów, jest największą niepubliczną szkołą wyższą na Dolnym Śląsku.

Połączenie WSZIF z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

1 października 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu połączyły się w jedną uczelnią wyższą. Był to pierwszy tego typu proces na Dolnym Śląsku.

Połączenie jest efektem wcześniejszego, podpisanego w marcu 2012 roku porozumienia, na mocy którego Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przejęła prawa założyciela Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów.

Połączona Uczelnia łączy w sobie potencjał naukowo-dydaktyczny obu szkół wyższych, a studiuje na niej ponad 15 tysięcy studentów.

Wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów przejęła z dniem 1 października 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednim działem Uczelni.

Kontakt