O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest wyższą szkołą zawodową działającą na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych. Dzięki temu studentom WSB we Wrocławiu przysługują wszystkie uprawnienia wynikające ze studiowania na uczelni wyższej.

Grupa WSB

WSB we Wrocławiu należy do Grupy Wyższych Szkół Bankowych, które funkcjonują w 9 miastach: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu. Założycielem Wyższych Szkół Bankowych jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia.

Misja Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu to „W przyjaznych warunkach przygotowujemy do zawodowych karier”. Uczelnia stawia sobie za cel kształcenie wysokiej klasy specjalistów, posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności potrzebne do rozwoju zawodowego i świadomego uczestniczenia w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu prowadzi:

WSB we Wrocławiu na czele rankingów

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych przygotowywanych przez ogólnopolskie czasopisma, co potwierdza renomę Uczelni oraz jej silną pozycję na rynku edukacyjnym regionu i kraju. WSB jest również laureatem wielu prestiżowych nagród, przyznawanych przez środowisko biznesowe i naukowe.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wśród najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych

MNISW

Zgodnie z Raportem MNiSW dotyczącym wyników rekrutacji na rok akademicki 2011/2012, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu znalazła się na 3. miejscu wśród najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce pod względem studiów niestacjonarnych oraz na 5. miejscu w zestawieniu uwzględniającym studia stacjonarne.

ACI

WSB wśród najbardziej innowacyjnych i kreatywnych uczelni w Polsce

W rankingu przygotowanym przez ACI Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu została laureatem 2. miejsca w kategorii uczelni niepublicznych, co oznacza, że jest jedną z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych szkół wyższych w Polsce.


Ambasador

WSB we Wrocławiu Ambasadorem Polskiej Gospodarki

Business Centre Club przyznało WSB we Wrocławiu tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki. Uczelnia została nagrodzona w kategorii „Partner Firm Zagranicznych”.


WSB Uczelnią Liderów

Uczelnia Liderów

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała WSB certyfikat Uczelni Liderów. Uzyskanie go oznacza, że szkoła stara się kształcić liderów - absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych; wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w skuteczny i efektywny sposób osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe. Dodatkowo Uczelnia otrzymała wyróżnienie "Primus" za największą ilość punktów rankingowych.

Program Franklin University MBA na 3. miejscu rankingu studiów MBA

Realizowany w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu program Franklin University MBA zajął 3. miejsce w prestiżowym rankingu studiów MBA przygotowanym przez magazyn Home&Market. Ranking powstał na podstawie ankiet wysłanych do kierowników studiów MBA w Polsce. Na ocenę poszczególnych uczelni składały się takie elementy jak: liczba wykładowców, liczba wykładowców zagranicznych, liczba słuchaczy na jednego wykładowcę, akredytacje, języki wykładowe i inne.

Wysoka pozycja w niezależnym rankingu uczelni portalu nk.pl i Nescafe

W rankingu przygotowanym przez portal nk.pl i Nescafe maturzyści i studenci przyznali naszej Uczelni 4. miejsce wśród najlepszych uczelni prywatnych w Polsce. Ranking został stworzony na podstawie odpowiedzi uzyskanych od ponad 10 tysięcy badanych - maturzystów, studentów i absolwentów polskich uczelni.

IZD

Pierwsza Uczelnia w Polsce pod względem zadowolenia absolwentów

Według rankingu „Ile za dyplom?” (3/2011) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest Uczelnią nr 1 w Polsce pod względem zadowolenia absolwentów ze studiów jako usługi. Z badań opublikowanych w rankingu wynika, że aż 95% absolwentów WSB jest zadowolonych z jakości kształcenia oraz przydatności studiów na rynku pracy.


Medal Europejski

5 Medali Europejskich

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu aż pięciokrotnie została nagrodzona Medalem Europejskim, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia oraz dowodem na to, że Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest uczelnią na poziomie europejskim. Medale przyznano WSB za studia licencjackie (2007), studia podyplomowe (2008), za studia uzupełniające magisterskie (2009), za działalność Biura Karier (2010) oraz za program Franklin University MBA (2011).


Donlośląski Gryf

Dolnośląskie Gryfy Zachodniej Izby Gospodarczej

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest dwukrotnym laureatem Dolnośląskich Gryfów – Nagrody Gospodarczej. W 2004 roku Zachodnia Izba Gospodarcza przyznała WSB tę nagrodę "za największy wkład w dziedzinie edukacji na rzecz gospodarki dolnośląskiej", natomiast w 2008 roku Uczelnia otrzymała nagrodę specjalną „za najlepszą współpracę polsko-ukraińską”.

Przyczyniających się w największym stopniu do rozwoju gospodarczego naszego regionu i będących wzorami do naśladowania w poszczególnych kategoriach.