Siła grupy

Zaufało nam ponad 210 000 studentów!

Wyższe Szkoły Bankowe to największa w Polsce grupa szkół biznesu. Ponad 18-letnie doświadczenie w kształceniu oraz współpraca z firmami sprawiają, że oferowane kierunki studiów odpowiadają aktualnym potrzebom rynku, a dyplom ukończenia Uczelni ułatwia zdobycie pracy.

WYBIERASZ WYŻSZE SZKOŁY BANKOWE, ZYSKUJESZ:

WSB
 • Rekomendację
  ponad 210 000
  studentów w ponad 18-letniej historii
 • Bogatą ofertę studiów
  52 uprawnienia do prowadzenia kierunków na studiach I i II stopnia łącznie 279 specjalności na studiach I i II stopnia ponad 240 kierunków na studiach podyplomowych
 • Staże i praktyki
  ponad 5000 współpracujących firm z całej Polski
 • Dofinansowane studia i szkolenia
  ponad ponad 192 miliony zł pozyskanych dotychczas z Unii Europejskiej miliony zł pozyskanych dotychczas z Unii Europejskiej
 • Międzynarodowe kontakty
  ponad 120 zagranicznych uczelni partnerskich z 25 krajów
 • Studia w wybranych miastach w Polsce

11 miast Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń, Wrocław.

Uczelnie nr 1

Od lat Wyższe Szkoły Bankowe uznawane są za najlepsze niepaństwowe uczelnie biznesowe. Taka pozycja na rynku edukacyjnym jest powodem do dumy, ale wymaga też od władz i pracowników WSB ciągłego dbania o rozwój uczelni. Szczególną troskę Grupa WSB przykłada do:

 • prestiżu Uczelni
 • pozycji akademickiej i siły intelektualnej – rozpiętość ofert kształcenia, akredytacji, aktywności naukowo-badawczej
 • warunków studiowania – wysokiego poziomu nauczania języków obcych, wspomagania działalności kół naukowych i organizacji studenckich, pomocy materialnej dla studentów, wymiany zagranicznej, dostępu do zasobów bibliotecznych i nowoczesnego sprzętu multimedialnego
 • kontaktów z rynkiem pracy poprzez aktywne Biuro Karier i prowadzenie zajęć przez praktyków
 • kariery zawodowej studentów i absolwentów uczelni
 • wysokiej jakości obsługi studenta

Lider rankingów

Praca nad jakością kształcenia przynosi rezultaty. Jeden z nich to wysokie pozycje w rankingach. Periodyki opiniotwórcze, takie jak: „POLITYKA”, „WPROST”, „NEWSWEEK”, „RZECZPOSPOLITA” czy „HOME&MARKET” od lat konsekwentnie umieszczają Wyższe Szkoły Bankowe w czołówkach swych rankingów. Jednak z punktu widzenia szkół najważniejszym wyróżnieniem jest zadowolenie studentów i absolwentów.

Oferta

Kluczem do osiągnięcia pozycji najlepszych szkół biznesowych jest dla Wyższych Szkół Bankowych szeroka i dopasowana do potrzeb rynku pracy oferta edukacyjna. Uczelnie oferują:

 • studia I stopnia – Administracja, Ekonomia, Europeistyka, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki Międzynarodowe, Politologia, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja
 • studia II stopnia – Finanse i Rachunkowość, Politologia oraz Zarządzanie
 • studia podyplomowe – z zakresu m.in. Finansów i Rachunkowości, Funduszy Strukturalnych i Projektów UE, Informatyki, Psychologii, Nieruchomości, Zarządzania
 • studia MBA i Executive MBA – amerykańscy i europejscy partnerzy
 • kursy i szkolenia – również na zamówienie firm oraz współfinansowane z EFS