Studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie)
to trwające 3 lata wyższe studia zawodowe. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć pożądany na rynku pracy zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.

Studia I stopnia (inżynierskie)
to trwające 3,5 roku (7 semestrów) studia zawodowe. Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Uczelnia przygotowała aż 26 specjalności na sześciu kierunkach:

WSB kształci praktycznie. Co to oznacza?

  • Filologia angielska
  • Finanse i Rachunkowość
  • Logistyka
  • Politologia
  • Turystyka i Rekreacja
  • Zarządzanie

Więcej informacji na studia I stopnia