Studia II stopnia

Wybierz studia II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej!

Dwa kierunki:

  • Finanse i Rachunkowość
  • Zarządzanie

Dwie ścieżki studiów do wyboru:

  • Studia II stopnia
    To tradycyjna ścieżka studiów II stopnia. Student po ukończeniu nauki otrzymuje dyplom magistra. Studia uzupełniające magisterskie trwają 2 lata.
  • Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi
    Dwa dyplomy w dwa lata - To innowacyjny program studiów II stopnia, wzbogacony o zagadnienia studiów podyplomowych. Student po zdanym egzaminie otrzymuje dyplom magistra, a także świadectwo wybranych studiów podyplomowych.

    Dwa dyplomy to istotny wyróżnik absolwentów WSB na rynku pracy.

Więcej informacji: www.wsb.wroclaw.pl