Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Studia te stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacja posiadanej wiedzy.

Dzięki uczestnictwu w interaktywnych formach zajęć - grach biznesowych, case studies i warsztatach - ukończenie studiów otwiera przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Sprawdź szczegółową ofertę www.wsb.wroclaw.pl

UWAGA! Preferencyjne warunki finansowe dla absolwentów WSB we Wrocławiu i WSZiF we Wrocławiu oraz absolwentów uczelni partnerskich!